Wereld TOS dag 16 oktober 2020 & Oktober TOS-maand

TOS

Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet makkelijk. Daarom zetten we iedereen die TOS heeft op vrijdag 16 oktober 2020 in het zonnetje. Onder Raising Awareness for Developmental Language Disorders wordt er deze dag internationaal aandacht gevraagd voor TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS.

Heel de maand oktober TOS-maand

Omdat 16 oktober midden in de herfstvakantie valt zijn er de hele maand oktober activiteiten door het hele land. Dit jaar is er geen landelijke activiteit door de beperkende maatregelen om corona tegen te gaan.

Het organiseren van de Nederlandse Wereld TOS Dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS en wordt van harte ondersteund door jongeren met TOS en de organisaties en instellingen in Nederland voor kinderen en jongeren met TOS.

TOS staat voor taalontwikkelings- stoornis. TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 266.000 kinderen en jongeren hebben TOS (ongeveer 5%). In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

Partners van WTD2020

KentalisWebsite
AurisWebsite
NSDSKWebsite
PentoWebsite
SpraaksaamWebsite
VierTaalWebsite
VITUSZUIDWebsite
SamenTrOtSWebsite
de TOSfabriekWebsite
FOSSWebsite
NVLFWebsite