Wereld TOS Dag 14 oktober 2022

TOS

Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet makkelijk. Daarom zetten we iedereen die TOS heeft op vrijdag 14 oktober 2022 in het zonnetje. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS.

In de week van 10 tot en met 15 oktober wordt in Nederland (en internationaal) aandacht gevraagd voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) met verschillende activiteiten. We sluiten de week af met een Wereld TOS Dag in Dierenpark Amersfoort op zaterdag 15 oktober!

Het organiseren van de Nederlandse Wereld TOS Dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS en wordt van harte ondersteund door Bureau AudCom, Deelkracht, Fenac, FOSS, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, NLVF, NSDSK, Pento, Radbout, SamenTrOtS, Siac, Siméa, SpraakSaam, Stichting TOS centraal, Stichting VierTaal en Vitus Zuid.

TOS staat voor taalontwikkelings- stoornis.

TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 266.000 kinderen en jongeren hebben TOS (ongeveer 5%). In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

Partners van WTD2022

KentalisWebsite
AurisWebsite
NSDSKWebsite
PentoWebsite
SpraaksaamWebsite
VierTaalWebsite
VITUSZUIDWebsite
SamenTrOtSWebsite
FOSSWebsite
NVLFWebsite
Hogeschool UtrechtWebsite
Universiteit UtrechtWebsite
Super FamilyWebsite

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen