Wereld TOS Dag 14 oktober 2022

TOS

Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is niet makkelijk. Daarom zetten we iedereen die TOS heeft op vrijdag 14 oktober 2022 in het zonnetje. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS.

Het organiseren van de Nederlandse Wereld TOS Dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS en wordt van harte ondersteund door jongeren met TOS en de organisaties en instellingen in Nederland voor kinderen en jongeren met TOS.

TOS staat voor taalontwikkelings- stoornis. TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 266.000 kinderen en jongeren hebben TOS (ongeveer 5%). In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

Partners van WTD2022

KentalisWebsite
AurisWebsite
NSDSKWebsite
PentoWebsite
SpraaksaamWebsite
VierTaalWebsite
VITUSZUIDWebsite
SamenTrOtSWebsite
FOSSWebsite
NVLFWebsite
Hogeschool UtrechtWebsite
Universiteit UtrechtWebsite
Super FamilyWebsite