Wat is een Taalontwikkelingsstoornis?

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In de hersenen van mensen met TOS wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom vaak veel moeite met het leren van taal. Zo’n 5% van de kinderen heeft TOS. Toch is de term TOS nog erg onbekend. Veel ouders van kinderen met TOS ervaren daarom weinig begrip in hun omgeving.

Hoe herken je TOS?

Jonge kinderen leren niet allemaal even snel praten. Grote verschillen tussen kinderen zijn heel normaal. Het is dan ook best lastig om TOS te herkennen. Zelfs voor professionals. Toch zijn er wel signalen die op TOS kunnen wijzen. Praat je peuter nog niet? Lijkt een kind in jouw klas anderen niet goed te begrijpen? Het kunnen belangrijke signalen zijn. Ongeveer de helft van alle tweejarige kinderen die achterlopen in de taalontwikkeling, heeft behandeling nodig. Herken de signalen van TOS.

Vroeg hulp krijgen

Vaak is een TOS al op jonge leeftijd te herkennen. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld moeite met praten en het begrijpen van taal. Om een kind op de juiste manier te ondersteunen is het belangrijk dat het zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Ook daarom is het belangrijk dat meer en meer mensen weten wat TOS is. Dit helpt ouders en leraren in het zo vroeg mogelijk opmerken van een mogelijke TOS.

Behandeling en begeleiding

Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zijn gespecialiseerd in begeleiding en onderwijs voor deze leerlingen. Lees meer over de mogelijkheden bij de vier instellingen en hoe u zich kunt aanmelden.

Hulp bij TOS

Wil je meer informatie over TOS of ben je op zoek naar professionele ondersteuning? Er zijn in Nederland een aantal onderzoekscentra en instellingen die zich bezighouden met de behandeling en begeleiding van mensen met een taalontwikkelingstoornis. Zoals Pento en de NSDSK.  AurisKentalisVierTaal en Vitus Zuid zijn gespecialiseerd in begeleiding en onderwijs voor deze leerlingen.  In de Stichting Siméa,  Fenac en Siac werken de besturen van denstellingen nauw samen. Op de website van Siméa vind je informatie over de mogelijkheden en het aanmelden bij de vier instellingen.

Er zijn ook ouderorganisaties voor ouders van kinderen met een TOS zoals FOSS/FODOK.  SamenTrOtS en Spraaksaam organiseren activiteiten voor kinderen, jongeren met een TOS en hun ouders.