Gratis posters

De Jos heeft een TOS posterserie geeft informatie over Jos als baby, basisschoolleerling en puber. De posters gaan over het herkennen van een TOS. Download ze gratis via de onderstaande plaatjes.