14/10/2021

Details:

Naam Pearson Categorie WTD2021

Planning

Datum:
Tijd:

TOS diagnostiek symposium

Ongeveer 1 op de 20 kinderen in Nederland heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS komt in allerlei vormen voor. Het ene kind kan enkel moeite hebben met spreken, terwijl een ander kind zowel moeite met spreken als het begrijpen van taal heeft. TOS kan al vroeg ontdekt worden, bijvoorbeeld op het consultatiebureau omdat het kind laat is met praten of weinig spreekt, maar soms wordt TOS later ontdekt, namelijk: op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of op school.

Omdat spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt, is het belangrijk problemen daarin zo vroeg mogelijk te signaleren. Pearson is uitgever van de meest gebruikte test onder logopedisten om taalproblemen in kaart te brengen, de CELF-5-NL. Deze test zelf is echter geen allesomvattend instrument om TOS vast te stellen, met andere woorden: een klinische blik én praktische kennis over TOS blijft noodzakelijk bij de diagnostiek van TOS. Daarom geven de sprekers je tijdens het TOS diagnostiek symposium naast kennis over de CELF-5-NL, meer inzicht in het diagnosticeren van TOS in de praktijk. Hoe ga je om met TOS bij meertalige kinderen? Hoe analyseer en scoor je problematische uitingen op de subtest Zinnen Formuleren? En welk effect heeft TOS in de schoolbanken?

Programma
Aan het programma wordt nog gewerkt. Meld je hier aan zodat je een e-mail ontvangt wanneer het programma bekend is.

Datum: Donderdag 14 oktober 2021
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Locatie: Online
Toegang: Gratis