07/10/2019

Details:

Naam KENTALIS

Planning

Datum:
Tijd:

Kenniscafé TOS beleving Wereld TOS dag Roermond

Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan.

Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren. Tijdens dit kenniscafé krijg je verschillende opdrachten en ervaar je zelf hoe het is om TOS te hebben. Na iedere opdracht bespreek je jouw ervaringen en vertaal je hoe dat is voor een kind in jouw omgeving met TOS. Ook krijg je tips hoe je een kind kunt helpen of rekening kunt houden met TOS. Daarnaast wordt ingegaan op wat problemen met taal betekenen voor de communicatieve redzaamheid van kinderen.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden. Voor dit kenniscafé geldt een maximum van 15 deelnemers.