15/10/2019

Details:

Naam Kentalis

Planning

Datum:
Tijd:

Kenniscafé Pratende peuter? zo doe je dat!

Er zijn veel meer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan met autisme. Toch is een TOS minder bekend, terwijl het grote gevolgen heeft voor het kind.

Daarom organiseert Kentalis op dinsdag 15 oktober 21 mei het gratis toegankelijke kenniscafé ‘Pratende peuter? Zo doe je dat!’ voor professionals die werkzaam zijn met jonge kinderen zoals jeugdverpleegkundigen, medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Dit kenniscafé is het vervolg op ‘De (niet) pratende peuter’ dat ook door Kentalis wordt gegeven.

Een taalontwikkelingsstoornis zie je niet aan de buitenkant. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder is er ‘niets met ze aan de hand’, hun intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling zijn normaal. Sommige kinderen hebben of krijgen bijkomende problemen, bijvoorbeeld op het gebied van sensorische integratie, geheugen, auditieve aandacht, verwerkings-, lees- en spellingsproblemen. Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis kan ook leiden tot problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Programma

Het kenniscafé heeft als doel professionals te informeren over de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind. De ‘Pratende peuter? Zo doe je dat!’ is een gecomprimeerde versie van twee bijeenkomsten die op locatie gegeven kunnen worden. De deelnemers leren tijdens de workshop onder andere dat het belangrijk is om het kind te volgen, te wachten op het initiatief van het kind en passend bij het niveau van het kind taal toe te voegen.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

  • De interactie met kinderen stimuleren, uitlokken en vasthouden door de inzet van de strategieën
  • Het uitlokken van interactie door gebruik te maken van vaste routines, het creëren van kansen, te wachten of het geven van een teken
  • Juiste balans vinden voor het kind tussen taak en communicatie
  • Passend en afgestemd op het niveau van het kind vragen stellen om interactie te stimuleren
  • • Afgestemd op het niveau van het kind taal kunnen toevoegen

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden. Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een bevestiging. Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar dus schrijf je snel in!

Adres