26/09/2019

Details:

Naam Auris

Planning

Datum:
Tijd:

Ervaar TOS Haarlem

Ervaar TOS is een praktisch ervaringscircuit met daarin een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. De opdrachten zijn gericht op vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik. Door het doen van opdrachten ontdek je zelf hoe het is om een TOS te hebben. Al doende leer je wat mensen met een TOS ervaren in allerlei voorkomende dagelijkse situaties. Je ontwikkelt een positieve houding en je vergaart kennis over het kind/de jongere met een TOS. Door zelf te ervaren krijg je meer inzicht in de hulpvragen van het kind/de jongere met een TOS en leer je je handelen daarop aan te passen. Er kunnen maximaal zestien personen deelnemen aan één circuit.

Aanmelden