07/10/2019

Details:

Naam Auris

Planning

Datum:
Tijd:

TOS module 0 voor professionals Tilburg

Door het doen van opdrachten ervaar je zelf hoe het is om TOS te hebben. In een ervaringscircuit leer je wat mensen met TOS ervaren in allerlei voorkomende dagelijkse situaties. Je ontwikkelt een positieve houding en doet kennis op over leerlingen met TOS. Door zelf te ervaren, krijg je meer inzicht in de onderwijsbehoeften van een leerling met TOS en leer je je handelen daarop aan te passen. Ervaar TOS is een uitstekende basis voor het volgen van de andere TOS-modules.

Ervaar TOS is een praktisch ervaringscircuit met daarin een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. De opdrachten zijn gericht op de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik.

Aanmelden