08/10/2021

Details:

Naam Kentalis Categorie WTD2021

Planning

Datum:

Symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ – 8 oktober 2021

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een veelvoorkomende stoornis. De kans is dan ook groot dat je als leerkracht of begeleider te maken krijgt met kinderen met TOS in de klas of groep. Deze kinderen hebben vaak specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Wat is TOS? En wat kan je doen om een kind met TOS te ondersteunen?

Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool Groningen organiseren op vrijdagmiddag 8 oktober het symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’. Tijdens dit symposium krijg je meer inzicht in wat TOS is en het belang van een vroegtijdige signalering van TOS. Ook krijg je praktische handvatten aangeboden. Het symposium is zowel online alsook fysiek te volgen (zolang de coronamaatregelen het toelaten).

Het symposium richt zich op professionals in zorg en onderwijs: logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers kinderopvang, huisartsen, (jeugd-)artsen, medewerkers van wijkteams, etc.

Kijk op https://www.kentalis.nl/evenementen/symposium-als-taal-geen-feestje voor aanmelding en programma.