Wat is TOS

TOS in de klas
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 5% van de bevolking heeft TOS, in de hersenen van deze mensen wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben daarom veel moeite met het leren van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

Hoe herken je TOS?

Vaak is een taalontwikkelingsstoornis al op jonge leeftijd te herkennen. Praat je peuter nog niet? Lijkt een kind in jouw klas anderen niet goed te begrijpen? Het kunnen belangrijke signalen zijn. Ongeveer de helft van alle tweejarige kinderen die achterlopen in de taalontwikkeling, heeft behandeling nodig. Herken de signalen van TOS Download de app TOS-check of kijk op kindentaal.nl voor een SNEL-test.

Vroeg hulp krijgen

Vaak is een TOS al op jonge leeftijd te herkennen. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld moeite met praten en het begrijpen van taal. Om een kind op de juiste manier te ondersteunen is het belangrijk dat het zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Ook daarom is het belangrijk dat meer en meer mensen weten wat TOS is. Dit helpt ouders en leraren in het zo vroeg mogelijk opmerken van een mogelijke TOS.

Behandeling en begeleiding

Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zijn gespecialiseerd in begeleiding en onderwijs voor deze leerlingen. Lees meer over de mogelijkheden bij de vier instellingen en hoe u zich kunt aanmelden